Thứ Tư, 24/01/2018 12:52:12 CH
Ngày 04/01/2017 10:18:18
Kinh tế tỉnh Vĩnh Long năm 2016: Một số kết quả đáng chú ý
(Vinhlong.gov.vn) - Năm 2016, kinh tế Vĩnh Long đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của cả nước cũng như ở tỉnh để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế trên 5% so với năm trước. Tuy nhiên đây là mức tăng thấp so với nhiều năm trước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 5,23% so với năm 2015, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản (khu vực I) giảm 3,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tăng 12,06%; khu vực dịch vụ (khu vực III) tăng 7,47%. Trong 5,23 điểm % tăng trưởng của GRDP năm 2016 thì khu vực I làm giảm 0,96 điểm %; khu vực II đóng góp 2,59 điểm %; khu vực III đóng góp 3,19 điểm % thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,41 điểm %. Tuy nhiên tăng trưởng GRDP năm 2016 không đạt mục tiêu (tăng 7,2%) và là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (Năm 2010 tăng 15,02%; năm 2011 tăng 8,35%; năm 2012 tăng 6,4%; năm 2013 tăng 6,57%; năm 2014 tăng 6,69%năm 2015 tăng 6,75%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 41,1 triệu đồng, tăng gần 3,3 triệu đồng so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng nhưng chưa bền vững; so với năm 2015, tỷ trọng giá trị gia tăng khu vực I giảm 2,27 điểm %; khu vực II tăng 1,18 điểm %; khu vực III tăng 1,09 điểm %. Giá trị gia tăng khu vực I giảm là yếu tố làm cho tỷ trọng khu vực này trong cơ cấu GRDP giảm nhanh hơn; tính toán cho biết, nếu khu vực I không giảm (bằng năm 2015) thì tỷ trọng khu vực này trong GRDP chỉ giảm 1,57 điểm % và nếu tăng theo mục tiêu đề ra (tăng 3%) thì tỷ trọng khu vực này trong GRDP chỉ giảm 1,02 điểm % so với năm 2015.

Hạn và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) năm 2016 giảm 2,84% so với năm 2015; làm cho giá trị gia tăng khu vực I giảm 3,08%, kéo giảm tốc độ tăng GRDP 0,96 điểm %, tức là nếu giá trị gia tăng khu vực I không giảm (bằng năm 2015) thì GRDP sẽ tăng 6,19%. Tính toán cho biết thêm, nếu giá trị gia tăng khu vực I tăng theo mục tiêu đề ra (tăng 3%) thì GRDP sẽ tăng 7,19%.

Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả thấp so với mục tiêu đề ra; việc lựa chọn, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả còn hạn chế. Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn; thị trường và giá tiêu thụ một số sản phẩm thiếu ổn định ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa hiệu quả; một số HTX nông nghiệp còn yếu về sản xuất và điều hành.

Công nghiệp tiếp tục phục hồi, doanh nghiệp thành lập mới tăng, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, giải quyết hàng tồn kho, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và mở rộng thị trường. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,07% so với năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 11,43% và tăng mạnh ở các ngành có hàm lượng giá trị tăng thêm cao nên giá trị gia tăng công nghiệp tăng 13,3% đóng góp 2,21 điểm % vào mức tăng GRDP.

Tuy nhiên, tái cơ cấu ngành công thương triển khai thực hiện chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn, doanh nghiệp ngưng hoạt động tăng (tăng 4 doanh nghiệp so cùng kỳ).

Ước huy động vốn đầu tư phát triển cả năm được 11.303 tỷ đồng, đạt 83,73% kế hoạch năm và tăng 4,02% so với năm 2015; trong đó, kinh tế nhà nước giảm 29,53%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 10,9%, vốn đầu tư của dân cư tăng 13,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 33,06%. Trong năm vẫn còn một số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai chậm; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước chậm; đến cuối tháng 11/2016 vẫn còn một số dự án chưa khởi công.

Có 07 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới, tăng 03 dự án so với năm 2015; ngoài ra còn có 02 dự án đăng ký bổ sung vốn. Tổng số vốn đăng ký của các dự án FDI được cấp phép mới và đăng ký vốn bổ sung 143,92 triệu USD, gấp 2,36 lần năm trước. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 370,34 triệu USD. Thực hiện vốn của các dự án FDI ước đạt 43,5 triệu USD, tăng 45,25% so với năm 2015.

Trong năm đã có 253 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn 1.059 tỷ đồng, tăng 23 doanh nghiệp và 381 tỷ đồng vốn đầu tư; 34 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 04 doanh nghiệp; 46 doanh nghiệp giải thể, giảm 32 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Ngoài ra còn cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư trong nước cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư 136,5 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 308 với vốn đầu tư 19.864 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng với tốc độ khá, một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong tăng khá cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng. Tuy nhiên, khó khăn trong xuất khẩu một số nông sản chủ lực, thiệt hại do hạn và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của hoạt động bán buôn, bán lẻ và một số dịch vụ tiêu dùng do sức cầu tăng thấp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,27% so với năm 2015; nếu loại trừ biến động giá (bình quân năm 2016 tăng 2,41% so với năm 2015) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 6,7%. Ước cả năm 2016, có 95,8 ngàn lượt khách du lịch theo tour đến tỉnh, tăng 4,74% so với năm 2015; trong đó khách quốc tế chiếm 53%. Xuất khẩu tăng khá, chủ yếu là các nhóm hàng hóa do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất; xuất khẩu nông sản, thủ công mỹ nghệ còn nhiều khó khăn; ước xuất khẩu cả năm 358,12 triệu USD, tăng 18,51% so với năm trước và đạt 127,9% kế hoạch; nhập khẩu 161,7 triệu USD, tăng 6,65% so với năm 2015.

Thu, chi ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng luật, với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Ước tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 5.823 tỷ đồng, đạt 114,63% dự toán năm và tăng 22,26% so với năm 2015, trong đó, các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 4.412 tỷ đồng, đạt 105,54% dự toán năm và tăng 22,42%. Tổng chi ngân sách địa phương 6.946 tỷ đồng, đạt 109,95% dự toán năm và tăng 18,63% so với năm 2015, trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 5.984 tỷ đồng, đạt 111,49% dự toán năm và tăng 22,44%.

Huy động vốn tín dụng tăng khá, bảo đảm vốn cho vay đế phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Số dư nguồn vốn huy động ước 26.606 tỷ đồng, tăng 23,21% so với năm 2015; trong đó tiền gửi dân cư chiếm 71,4%. Dư nợ cho vay 18.200 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2015; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 43,4% và tăng 21,42% so với năm trước. Nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh ước đến cuối năm 275 tỷ đồng, giảm 1,91% so với năm 2015 và chiếm 1,51% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,19 điểm % so với năm trước.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác