Thứ Hai, 21/10/2019 3:44:05 CH
Ngày 09/01/2017 16:42:08
Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 với chủ đề “KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Thủ tướng Chính phủ-Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Trong năm 2016, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện với tư tưởng xuyên suốt là lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực khoa học và công nghệ đã phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong nông nghiệp, tỷ lệ áp dụng máy móc trong sản xuất tăng từ 1-2% so với năm 2015, các tiến bộ KH-CN đã đóng góp 30-40% vào tăng trưởng nông nghiệp, năng suất lúa liên tục tăng từ 55,4 tạ/ha năm 2011 lên 57,7 tạ/ha năm 2015 đưa Việt Nam thành nước có năng suất đứng đầu khu vực. Nhiều tiến bộ KH&CN đã được áp dụng có hiệu quả trong sản xuất rau, hoa như nhân giống hoa bằng nuôi cấy mô; trồng trong nhà lưới, nhà kính; sản xuất rau, hoa, quả theo quy trình GAP, công nghệ cao. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 2,3 tỉ USD, lần đầu tiên vượt kim ngạch xuất khẩu gạo (đạt 2,1 tỷ USD).

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giao thông và xây dựng, ngành KH-CN đã thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại sản phẩm, thiết bị cơ khí đáp ứng yêu cầu thay thế hàng nhập khẩu với giá thành cạnh tranh, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị, giảm nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế - xã hội đất nước; Trong lĩnh vực y tế, nhiều công nghệ mới cũng được đưa vào khám chữa bệnh. Cùng với đó, việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH-CN trong lĩnh vực ứng phó, xử lý thiên tai, lĩnh vực quốc phòng - an ninh quốc gia cũng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Long

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích và đóng góp của ngành KH-CN đối với sự phát triển chung của đất nước thời gian qua. Để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ KH-CN cùng các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá, loại bỏ các cơ chế, chính sách bất cập ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Toàn ngành cần triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển KH-CN, trong đó tập trung ứng dụng các tiến bộ vào việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu nông sản, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có tỷ trọng giá trị hàng hóa cao; tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, phải là hướng ưu tiên trong hội nhập quốc tế; Các cấp ngành địa phương phải kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; tạo mọi thuận lợi cho các nhà khoa học các tổ chức KH-CN các doanh nghiệp và người dân; đầu tư cho KH-CN cần bám sát hơn nhu cầu thực tiễn, ưu tiên đầu tư các đề án, đề tài phục vụ thiết thực cho đất nước…

N.H

 

Các tin khác