Thứ Tư, 24/01/2018 12:46:44 CH
Ngày 04/01/2017 15:09:24
Quy hoạch chi tiết phim trường truyền hình, kết hợp du lịch sinh thái Trường An
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phim trường truyền hình, kết hợp du lịch sinh thái Trường An, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long với diện tích quy hoạch là 87.533,03 m2.

Theo đó, các yêu cầu phát triển đô thị đối với khu vực lập quy hoạch bao gồm việc quy hoạch khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có, ưu tiên phát triển các công trình đa năng, kết hợp mục đích hoạt động của Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long với các hình thức vui chơi, giải trí công cộng, bổ sung cho mạng lưới dịch vụ công cộng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Giải pháp quy hoạch sử dụng đất cần đáp ứng các yêu cầu theo quy chuẩn và hoạt động đặc thù của Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Hình thành khu chức năng trong đô thị có không gian kiến trúc hiện đại, hài hoà giữa khu vực cải tạo, xây mới với các khu vực đô thị lân cận; đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, trong các hoạt động ngoại cảnh; Phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của người dân khu vực; Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Vĩnh Long…

Quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đồ án nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định hiện  hành. Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phim trường truyền hình, kết hợp du lịch sinh thái Trường An, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long theo đúng quy định.

P.L - Nguồn QĐ số:3175/QĐ-UBND

Các tin khác