Thứ Hai, 18/12/2017 11:46:11 CH
Ngày 05/01/2017 09:33:02
Gần 50 tỷ đồng di dời Trường trung cấp Y tế Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để thực hiện công trình di dời Trường trung cấp Y tế Vĩnh Long tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, với tổng giá trị là 49,8 tỷ đồng (trong đó, giá trị đất là 20,6 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất là 27,3 tỷ đồng, các khoản hỗ trợ là 1 tỷ đồng và chi phí cho công tác thực hiện phương án là 0,98 tỷ đồng).

Theo quyết định, chủ đầu tư Công trình di dời Trường trung cấp Y tế Vĩnh Long có trách nhiệm giải ngân nguồn kinh phí và chi trả bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long triển khai các thủ tục giải ngân nguồn vốn và chi trả theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện công tác bàn giao mặt bằng để triển khai công trình theo đúng kế hoạch.

P.L - Nguồn QĐ số: 3110/QĐ-UBND

Các tin khác