Ngày 09/01/2017 09:25:22
Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có các đồng chí: Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh

Năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Hệ thống dân vận các cấp được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động được trên 204 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai. Trong Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2016, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp vận động ủng hộ được trên 348 tỷ đồng, hỗ trợ 10 tỉnh xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành dân vận đã sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng của đất nước và từng địa phương.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã nỗ lực quyết tâm tích cực, chủ động làm tốt công tác dân vận trong năm qua. Đồng chí cũng lưu ý công tác dân vận thời gian tới cần tập trung giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội để làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng;  các cấp uỷ phải dựa vào dân để xây dựng và củng cố chính quyền, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lãnh đạo cần nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ; quan tâm hơn nữa công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa; thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế- xã hội nhằm tạo chuyển biến tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Đặc biệt cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng cả về số lượng và chất lượng, cả về nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân trong tình hình mới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2017 là cần quan tâm hơn nhiều hơn đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; những tác động đến người dân do quá trình đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đồng thời, công tác dân vận năm 2017 phải gắn sát với quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung như: Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

N.H