Thứ Hai, 18/12/2017 11:52:06 CH
Ngày 09/01/2017 10:00:52
Họp thẩm định xét công nhận xã Thới Hòa huyện Trà Ôn đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 05/01/2016, Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tổ chức thẩm định và bỏ phiếu xét công nhận xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020. Ông Nguyễn Minh Tho - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và đánh giá kết quả xây dựng NTM đối với xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh thì đến năm 2016 xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn được thẩm định là đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, có 09 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt cao hơn so với quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia. Điển hình như tiêu chí: Giao thông (tỷ lệ km đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, vượt 2%); trường học (vượt 5%); cơ sở vật chất văn hóa (trung tâm văn hóa và khu thể thao xã đạt vượt 1.153 m2; sân bóng đá, vượt 2.200 m2); nhà ở dân cư (vượt 12,97%); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (vượt 1,25%); giáo dục (tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề), vượt 18,92%; tỉ lệ lao động qua đào tạo, vượt 18,37%); y tế (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, vượt 10,81%); văn hóa (vượt 30%); môi trường (tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh vượt 10%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia vượt 13,81%; các cơ sở sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường vượt 10%; tỷ lệ hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, vượt 8%; tỷ lệ hộ có chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội, vượt 5,2%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà vệ sinh, vượt 1,4%; tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý theo quy định, vượt 18%); An ninh, trật tự xã hội được giữ vững (chỉ tiêu ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ an ninh, trật tự vượt 30%)

Qua thảo luận của các đại biểu tham dự họp, các nội dung giải trình của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trà Ôn và Ban chỉ đạo xã Thới Hòa, các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu xét công nhận xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn). Kết quả, có 100% đại biểu đồng ý xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn) đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và đề nghị Ban chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định công nhận xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn) đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Nguyễn Minh Tho - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lưu ý với BCĐ xây dựng NTM huyện Trà Ôn và xã Thới Hòa cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất các tiêu chí đã đạt, nhất là 1 số tiêu chí có mức đạt vượt chưa cao...

N.H

Các tin khác