Thứ Tư, 24/01/2018 12:51:52 CH
Ngày 12/01/2017 20:01:37
Họp thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/01/2017, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp để nghe và góp ý cho Đơn vị tư vấn là Công ty Nikken Civil (Nhật Bản) thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Tại buổi họp, đại diện Công ty Nikken Civil đã trình bày về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Theo đó, nhiệm vụ quy hoạch đã xác định được phạm vi ranh giới lập quy hoạch, mục tiêu phát triển đô thị, tính chất đô thị, quan điểm phát triển đô thị, quy mô và các chỉ tiêu phát triển đô thị, các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và thành phần hồ sơ cần thiết theo quy định cho đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Nhiệm vụ quy hoạch cũng đã xác định được 4 trọng tâm cần đạt được của đồ án quy hoạch là Hình thành hạ tầng sản xuất mới thu hút đầu tư trong đó mô hình đô thị phức hợp nông nghiệp, phát triển du lịch là 2 trụ cột chính; thứ 2 là hình thành đô thị có chất lượng sống cao để thu hút dân cư; thứ 3 là hình thành đô thị cộng sinh với môi trường và cuối cùng là hình thành đô thị an toàn vững mạnh trước thiên tai


Ảnh: Đại diện đơn vị tư vấn Công ty Nikken Civil trình bày Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở xây dựng tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ quy hoạch, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vĩnh Long.

Được biết, Quy hoạch chung Thị xã Vĩnh Long đã được lập cách đây 12 năm, tình hình kinh tế xã hội, các chính sách định hướng phát triển đã có nhiều thay đổi vì thế cần phải điều chỉnh Quy hoạch chung để xác định được các chính sách phát triển đô thị phù hợp với tình hình hiện nay.

N.H

Các tin khác