Thứ Hai, 18/12/2017 11:49:31 CH
Ngày 10/01/2017 16:05:11
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp triển khai nhiệm vụ năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/01/2017, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp buổi họp với các sở, ngành trong tỉnh để triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017 được xác định là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó mục tiêu đặt ra trong năm 2017 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ vững quốc phòng – an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến cuối năm tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP đạt 7%; giá trị sản xuất ngành nông- lâm thủy sản tăng 2% và chỉ số công nghiệp tăng 12%; giá trị ngành dịch vụ tăng 7,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 360 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 13.500 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.136,9 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%; tạo việc làm 19.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 13,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 77%; mỗi huyện, thị xã đạt thêm ít nhất 1 xã nông thôn mới.


Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Tại buổi họp, UBND tỉnh cũng phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phát biểu tại buổi họp, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ và nhiệm vụ đã phân công cụ thể để có sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017. Ông cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững; rà soát điều chỉnh bổ sung các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, các đề án phát triển ngành; tăng cường kỷ luật kỷ cương; tập trung cải cách hành chính; từng cấp, từng ngành cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp và nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành dịch vụ, tạo điều kiện thu hút phát triển nông nghiệp công nghệ cao; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tăng cường thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phối hợp thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017; đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là trong các dịp lễ, tết...

N.H

Các tin khác