Chủ Nhật, 17/12/2017 9:30:03 SA
Ngày 10/01/2017 15:42:11
Thư chúc mừng năm mới Đinh Dậu năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long có Thư chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017 gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long

Đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long thân mến!

Nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu và chào đón năm mới 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng!

Năm 2016 đã khép lại với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều dự án đầu tư mới. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Năm 2017 là năm thứ hai tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước đoàn kết, ra sức lao động, sáng tạo, cống hiến, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ra sức thi đua, lao động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, năm mới vạn sự như ý và hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc!

Chào thân ái và quyết thắng!

 

TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

Các tin khác