Thứ Tư, 24/01/2018 12:51:02 CH
Ngày 16/01/2017 10:50:40
Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/01/2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị các Hợp tác xã điển hình tiên tiến của tỉnh...

Nhìn lại năm 2016, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: củng cố trên 549 lượt Hợp tác xã (HTX) - đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX, mạnh dạn giải thể 15 HTX yếu kém; hướng dẫn cho 74/79 HTX thành lập trước 2013 chuyển đổi về tổ chức, bộ máy, Điều lệ theo Luật HTX 2012 (tỷ lệ 93,67%); đồng thời, trong năm đã thành lập mới 10 HTX. Như vậy đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 105 HTX và 1 Liên hiệp HTX thủy sản với 7.244 thành viên và 6.789 lao động, tổng vốn điều lệ HTX là 106,73 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh các HTX, quỹ Tín dụng nhân dân đạt trên 520,98 tỷ đồng, tăng 12,02% so với năm 2015; các HTX nộp thuế trên 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh và dịch vụ của thành viên và HTX đạt trên 32,36 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên đạt 4,43 triệu đồng/tháng, người lao động đạt 3,81 triệu đồng/tháng (tăng bình quân 10,02% so với năm 2015)…

Đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn tỉnh được vay vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh; tổ chức thành công Đại hội thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020; tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 và cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận: bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế như: vốn điều lệ HTX giảm 36,3% (do thành viên các HTX GTVT chuyển sang hoạt động dịch vụ); HTX khá tốt chiếm tỷ lệ 51,64% (47 HTX) - giảm 10,36% so với năm 2015; một số nơi còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; phương án sản xuất chưa sát với thực tế, có làm nhưng không tiêu thụ được hoặc thiếu vốn; công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế, công tác phối hợp còn yếu, trách nhiệm chưa cao...


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu phát biểu tại Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên đã đạt trong năm qua. Thời gian tới, để hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên ngày càng tốt hơn, ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp và Liên minh Hợp tác xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn dân; tập trung rà soát, sắp xếp, củng cố lại các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, bền vững; nâng cao hoạt động HTX, tăng cường phối hợp với các sở, ngành thực hiện có hiệu quả Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long”; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX (về trụ sở, tăng cường đưa cán bộ có trình độ hỗ trợ HTX, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ…).

       H.N.H

Các tin khác