Thứ Tư, 24/01/2018 12:45:41 CH
Ngày 07/02/2017 08:04:39
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Bình Minh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/02/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Bình Minh

Theo đó, Điều lệ hội (sửa đổi) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Bình Minh đã được đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2016 .

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Bình Minh (là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù của những nạn nhân chất độc da cam và các cá nhân, tập thể tự nguyện hoạt động đóng góp công sức, trí tuệ, tiền, vật chất để giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hội được thành lập để huy động mọi tiềm năng của xã hội, của các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình hoà nhập cộng đồng xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giáo dục, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội. Trụ sở Hội đặt tại đường Quang Trung, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

N.H.N

Các tin khác