Ngày 13/02/2017 08:38:47
UBND tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 10/02/2017, tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020 giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Mục tiêu hợp tác nhằm đưa hạ tầng mạng truyền dữ liệu trong các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trở thành kênh truyền dẫn chính thống phục vụ truyền dẫn, gửi nhận thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, có khả năng đáp ứng tốt mọi yêu cầu triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin, tạo môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, góp phần tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

 Theo đó, Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và VNPT sẽ được triển khai trên các lĩnh vực: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử; Hợp tác trong lĩnh vực Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của Đảng, Chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VT&CNTT; …


Ảnh: UBND tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020

Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT&CNTT tại UBND tỉnh Vĩnh Long .

Song song với đó, VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ công tác điều hành của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, đến các đơn vị trực thuộc của tỉnh Vĩnh Long theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.

Với trách nhiệm của mình, Tập đoàn VNPT cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng VT&CNTT và Truyền thông của tỉnh Vĩnh Long, trọng tâm theo nội dung hợp tác ký kết giữa hai bên.

 UBND tỉnh Vĩnh Long cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng VT&CNTT và Truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Long.


Ảnh: Hai bên cùng chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, từng bước đáp ứng tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo được việc truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc phát triển VT&CNTT của tỉnh vẫn thiếu đồng bộ. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Vĩnh Long cần ưu tiên đầu tư nâng cao kỹ thuật hạ tầng hiện đại, đường truyền cáp quang đến 100% xã, phường, đảm bảo an toàn thông tin, mở rộng vùng phủ sóng 3G, 4G,… đáp ứng kịp thời các nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân giai đoạn 2017-2020.

N.H