Chủ Nhật, 17/12/2017 9:24:19 SA
Ngày 13/02/2017 10:08:26
Thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban; Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Sở VH,TT&DL giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực; Ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban. Các Ủy viên còn lại là lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được xây dựng theo kế hoạch hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh hàng năm và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Chỉ đạo được sử dụng văn phòng, con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giao dịch trong công tác và được trưng dụng cán bộ, công chức của các đơn vị là thành viên của Ban phục vụ cho công tác tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này thay thế Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh Vĩnh Long và các quyết định thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo trước đây.

Ngọc Lan - Nguồn QĐ số 225/QĐ-UBND

Các tin khác