Chủ Nhật, 19/11/2017 4:17:55 SA
Ngày 13/02/2017 08:47:08
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch chung hướng đến xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2020 và Đô thị loại 1 vào năm 2030; Hướng đến tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và làm cơ sở để quản lý quy hoạch và xây dựng chính sách quản lý phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Tính chất của Quy hoạch điều chỉnh là sẽ xây dựng thành phố Vĩnh Long thành  đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là đô thị vệ tinh độc lập trong vùng trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm đào tạo cấp vùng; Là đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh Vĩnh Long, trung tâm chính trị- hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của tỉnh; Trọng tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng phát triển: thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; là một đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng; có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng…

P.L - Nguồn QĐ số: 228/QĐ-UBND

Các tin khác