Thứ Hai, 21/10/2019 3:54:15 CH
Ngày 15/02/2017 10:34:27
Đăng ký thi thăng hạng chuyên ngành khoa học và công nghệ
(Vinhlong.gov.vn) - Để có đủ căn cứ xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chỉ tiêu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ hạng III lên hạng II và hạng II lên hạng I năm 2017.

Viên chức đăng ký dự thi phải đảm bảo tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật; có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ ở hạng cao hơn hạng hiện giữ; Đáp ứng các yêu cầu khác theo Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học công nhệ được phê duyệt. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 27/2/2017.

Thanh Bình- Nguồn CV số: 320/BKHCN-TCCB


Các tin khác