Ngày 23/02/2017 14:57:36
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 27/02/2016, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm, với quyết tâm cao cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực và thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức VP.UBND  đã tham mưu kịp thời giúp cho UBND tỉnh điều hành các hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong năm, Văn phòng đã tổng hợp tình hình hoạt động, thẩm tra hồ sơ, nghiên cứu 16.143 văn bản, tài liệu đến các loại, xử lý, tham mưu UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên 9.600 văn bản, tăng 9,12% so với năm 2015, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, công tác ngoại giao với Tổng Lãnh sự quán các nước và các doanh nghiệp nước ngoài cũng được thực hiện tích cực, qua đó tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, tiếp nhận các chương trình, dự án tài trợ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giao thông nông thôn và các lĩnh vực khác với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng

 

Ảnh: Hai cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng

Song song đó, công tác hành chính cũng được duy trì thực hiện tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, khắc phục được tình trạng văn bản xử lý trễ. Thực hiện tốt nhiệm vụ hành chính văn thư, cập nhật quản lý trên 25.800 văn bản, tài liệu đi, đến, tăng 2,87% so với năm 2015. Trong đó có 12.343 văn bản đến được số hóa đạt tỷ lệ 76,46% (văn bản đến từ cơ quan Trung ương và các đơn vị thuộc thành viên Mạng tin học UBND tỉnh được số hóa trên 91%) và phát hành hơn 9.600 văn bản giấy, điện tử các loại có xác thực ký số, đạt tỷ lệ 100%; văn bản ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật đạt 100%; đúng hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày đạt hơn 99%; văn bản giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định đạt 97,04%; photo chuyển giao, phục vụ hội nghị và phát hành trên 12.400 văn bản, hồ sơ các loại, tăng 6,40% so năm 2015

Bên cạnh, thông tin cho công chúng cũng theo đúng quy định, vận hành Cổng thông tin điện tử và Công báo điện tử của UBND tỉnh hoạt động tốt; duy trì hoạt động liên tục mạng LAN Văn phòng, thực hiện tốt các ứng dụng đã triển khai, nối kết thông với các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Chính phủ; quản lý, truy cập trao đổi thông tin, chuyển văn bản hành chính qua ứng dụng giữa các cơ quan nhanh, tiện ích, hiệu quả. Phương pháp, lề lối làm việc, thẩm định hồ sơ, trình ký, cách thức tổng hợp, tham mưu đề xuất giải quyết công việc có nhiều cải tiến qua đó đã giúp UBND, lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, địa phương chất lượng, hiệu quả hơn

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo duy trì thực hiện tốt. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND luôn có ý thức chấp hành và thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu trong hoạt động của cơ quan, không để xảy ra vi phạm. Hoạt động của Đảng bộ, các đoàn thể đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả.


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong hai năm 2014-2015

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những đóng góp quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị trong năm 2017 tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng cần phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực, phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng được tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch trong nội bộ; có giải pháp khắc phục những yếu kém; chủ động, sáng tạo, tích cực trong đề xuất các chủ trương, chính sách…

Dịp này, có 02 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ; 01 tập thể, 20 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; cùng nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

N.H