Chủ Nhật, 19/11/2017 4:20:27 SA
Ngày 27/02/2017 00:15:44
Họp thẩm định thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 23/2/2017, ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chủ trì buổi họp với các đơn vị có liên quan để thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Dự án do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) làm đơn vị tư vấn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm đơn vị chủ quản.

Dự án Quy hoạch cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển về Văn hóa và Du lịch của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đã đánh giá rõ hiện trạng về văn hóa và du lịch của tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là một số bất cập hiện nay như: nhân sự trong lĩnh vực văn hóa và du lịch chưa được đào tạo chính quy theo đúng ngành nghề; Công tác bảo tồn và phát huy di sản chưa được quan tâm, nhận thức đầy đủ; Việc kiểm kê các loại hình văn hóa phi vật thể chưa được triển khai quyết liệt và đồng bộ; du lịch Vĩnh Long mới dừng lại ở khai thác tiềm năng, chưa có những quy hoạch chiến lược về tổng thể, …

Quy hoạch khi đi vào thực tế sẽ góp phần thực hiện chiến lược phát triển văn hóa, du lịch đến năm 2020 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tạo đà để ngành văn hoá và du lịch của tỉnh phát triển, đóng vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận buổi họp

Theo đó, nguyên tắc lập quy hoạch là ưu tiên nhấn mạnh đến các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long trong tương quan so sánh với các tỉnh, thành khác thuộc khu vực ĐBSCL; chú trọng đến tính cân đối giữa truyền thống và hiện đại, giữa vùng thành thị và nông thôn (đối với văn hóa); còn đối với du lịch sẽ ưu tiên các sản phẩm du lịch đang hoặc có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao và dành quan tâm đặc biệt đến những giá trị văn hóa lịch sử cụ thể - đặc thù của tỉnh.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã có nhiều ý kiến, thảo luận, đóng góp tích cực, thẳng thắn, khoa học và nghiêm túc. Kết quả có 15/15 phiếu lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Quy hoạch Dự án và có đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan tư vấn, cơ quan lập Dự án Quy hoạch trong việc tiếp thu ý kiến các thành viên, bám sát vào các yêu cầu quy hoạch chung của Trung ương và tỉnh Vĩnh Long để xây dựng nên Dự án Quy hoạch có tính khả thi.  Để Dự án được phê duyệt và sớm đưa vào triển khai, ông cũng đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu và hoàn chỉnh Dự án Quy hoạch trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và gửi cho Thường trực Hội đồng thẩm định để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp giữa năm 2017 để Dự án Quy hoạch có thể được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

N.H

Các tin khác