Thứ Tư, 24/01/2018 12:44:35 CH
Ngày 27/02/2017 07:50:42
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực bảo vệ thực vật
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 22/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Quyết định công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công bố 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long , cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

 

2

Công nhận làng nghề

 

3

Công nhận nghề truyền thống

 

4

Công nhận làng nghề truyền thống

 

II

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

2

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 

5

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

 

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đó là : Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung thủ tục hành chính nêu trên tại Tổ tiếp nhận và trao trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

N.V.B

Các tin khác