Chủ Nhật, 19/11/2017 4:30:43 SA
Ngày 06/03/2017 09:25:31
Chính sách mới về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 7618/QĐ-BYT về Phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, có 04 mục tiêu cụ thể gồm: nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với 100% lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể cung cấp thông tin về tình trạng dân số, 100% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số; nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, với 80% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 90% người cao tuổi khi bệnh được đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 100% bệnh viện trung ương và tuyền tỉnh có tổ chức khoa lão khoa; 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

Để thực hiện tốt bốn mục tiêu này, Đề án đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp, trong đó công tác truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác là nhiệm vụ hàng đầu. Nguồn vốn thực hiện Đề án là 4.019.703 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ Y tế đề nghị các Bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện.

                                                                                                           NNL

Các tin khác