Chủ Nhật, 19/11/2017 4:18:24 SA
Ngày 27/02/2017 08:03:36
Tình hình kinh tế Vĩnh Long 2 tháng đầu năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Một số nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long 2 tháng đầu năm 2017 như sau:

Theo đó, vụ lúa Đông Xuân 2016-2017 đã xuống giống 58.847 ha, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước; hiện đã thu hoạch 21.892 ha, năng suất đạt 5,99 tấn/ha, thấp hơn 0,51 tấn/ha so với cùng kỳ. Lúa Hè Thu 2017 xuống giống được 11.996 ha, tăng 70,7% so với cùng kỳ năm trước. Màu vụ Đông Xuân 2016-2017 xuống giống được 18.865 ha, tăng 0,3% với cùng kỳ năm trước.

Ước sản lượng thu hoạch cây lâu năm trong tháng 51.987 tấn, lũy kế sản lượng 97.250 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên nhìn chung các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển.

Toàn tỉnh hiện có 246,3 ha đang thả nuôi (trong tổng số 458,3 ha), giảm 3,2 ha so với cùng kỳ 2016 và 945 chiếc lồng, bè đang thả nuôi (trong tổng số 1.244 chiếc), tăng 130 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản trong tháng đạt 10.314 tấn, lũy kế 22.681 tấn, tăng 502 tấn so với cùng kỳ; trong đó: Sản lượng nuôi trồng 21.645 tấn, tăng 497 tấn (sản lượng cá tra thâm canh 15.665 tấn, tăng 442 tấn so với cùng kỳ).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2017 ước giảm 19,38% so với tháng 01/2017; lũy kế 2 tháng đầu năm 2017 tăng 10,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 21,42%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,53%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,12%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 1,93%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2017 ước 3.186 tỷ đồng, giảm 8,27% so với tháng trước; tính chung 2 tháng đạt 6.658 tỷ đồng, tăng 6,09% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 8,29%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,44%, du lịch lữ hành tăng 1,1% và dịch vụ khác giảm 10,06%.

Khách lưu trú trong tháng 02/2017 ước đạt 81,2 nghìn lượt, giảm 6,01% so với tháng trước và giảm 7,06% so với tháng 02/2016; lũy kế 2 tháng ước đạt 167,6 nghìn lượt, tăng 0,42% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour trong tháng 7,4 nghìn lượt, giảm 7,24% so với tháng trước và giảm 16,81% so với cùng kỳ; tính chung trong 2 tháng đạt 15,3 ngàn lượt, giảm 2,49% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 7,5 ngàn lượt, chiếm 49% tổng lượng khách và tăng 1,71%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 1.499 tỷ đồng, đạt 24,42% dự toán năm và tăng 22,51% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách của tỉnh ước thực hiện 914,5 tỷ đồng, đạt 14,55% dự toán năm và tăng 57,36% so với cùng kỳ.

Số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến cuối tháng 02/2017 đạt 26.610 tỷ đồng, tăng 2,03% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước đến cuối tháng 02/2017 đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 17,41% so với cùng kỳ.

Ước đến cuối tháng 02/2017, nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh 250 tỷ đồng, tăng 0,25% so với tháng trước nhưng giảm 24,19% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,28% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,01 điểm % so với số đầu năm nhưng giảm 0,7 điểm % so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác