Thứ Hai, 18/12/2017 11:37:23 CH
Ngày 03/03/2017 09:36:58
Lấy ý kiến Danh sách Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Hội đồng Xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Vĩnh Long thông báo lấy ý kiến Danh sách Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017. Thời gian lấy ý kiến từ 02/3/2017 đến 08/3/2017.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác