Chủ Nhật, 19/11/2017 4:23:15 SA
Ngày 03/03/2017 10:01:49
Chỉ thị về thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/2/2017, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công và gia đình chính sách với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo cho người có công và gia đình chính sách.

Triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi cho các đối tượng người có công và gia đình chính sách; tập trung nghiên cứu, đề xuất, phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh, đồng thời chỉ đạo uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình làm trái quy định nhằm vụ lợi cá nhân trong quá trình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách.

Phát động rộng rãi phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực của xã hội cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống cho người có công và gia đình chính sách; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người có công và gia đình chính sách tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, học tập nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng bước nâng dần mức sống người có công và gia đình chính sách cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng người có công và gia đình chính sách điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chăm lo cho người có công và gia đình chính sách. Lãnh đạo tổ chức tốt Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công với cách mạng tiêu biểu các cấp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Quan tâm lãnh đạo, đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định thông tin liệt sỹ; huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp các Nghĩa trang liệt sỹ ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Khẩn trương hoàn thành xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận Thương binh, Liệt sỹ và người có công còn tồn đọng.

Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, lý tưởng cách mạng và tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Nguyên


Các tin khác