Chủ Nhật, 19/11/2017 4:18:37 SA
Ngày 05/03/2017 18:23:28
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đăng tải Dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Mọi văn bản đóng góp ý kiến vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Chậm nhất trước ngày 20/3/2017 và gửi kèm file qua địa chỉ email: hqvinh.skhdt@gmail.com

Nội dung cụ thể của Dự thảo, xem file đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác