Chủ Nhật, 19/11/2017 4:21:30 SA
Ngày 06/03/2017 08:56:08
Tổng kết hoạt động đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động Đội năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm 178 tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 8 huyện, thị xã, thành phố và thành viên Đội 178 tỉnh.

Theo đó, Hội nghị thông qua quyết định số 334 ngày 22/2/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long và quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông qua hội nghị, giúp Đội kiện toàn và củng cố thành viên cho Đội hoạt động ngày càng tốt hơn, kiềm chế và triệt xóa các tụ điểm nóng phát sinh trên địa bàn tỉnh.

N.N.H

Các tin khác