Thứ Hai, 18/12/2017 11:38:35 CH
Ngày 06/03/2017 09:32:11
Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Vĩnh Long lần thứ 14 năm 2017

Hội đồng do ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

MP

Các tin khác