Chủ Nhật, 17/12/2017 9:20:20 SA
Ngày 13/03/2017 07:55:45
Xây dựng mô hình xử lý nước thải cho loại hình chế biến thực phẩm quy mô hộ gia đình
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng mô hình xử lý nước thải cho loại hình chế biến thực phẩm quy mô hộ gia đình (công suất từ 1-10 m3/ngày)”, với kinh phí thực hiện khoảng 495 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh năm 2017.

Theo đó, mục tiêu dự án nhằm đề xuất được 03 mô hình khả thi nhằm kiểm soát ô nhiễm do nước thải, bao gồm giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, tái sử dụng nước thải, sản xuất sạch hơn và xử lý cuối đường ống tại 03 hộ sản xuất thuộc 3 làng nghề chế biến thực phẩm (Làng nghề sản xuất bánh tráng nem, làng nghề sản xuất rượu, làng nghề sản xuất đậu hũ ky), kết hợp với điều kiện sinh thái tại chỗ (vườn cây, mương cấp thoát nước, ao cá) nhằm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.

P.L - Nguồn CV số: 537/UBND-KTN

Các tin khác