Chủ Nhật, 17/12/2017 9:20:33 SA
Ngày 13/03/2017 08:07:07
Bàn giao vùng cấp nước xã Thành Lợi
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản chấp thuận chủ trương bàn giao vùng cấp nước xã Thành Lợi (Trừ ấp Thành Thọ và ấp Thành Ninh của xã Thành Lợi) cho Công ty Cổ phần Nước và Môi Trường Bình Tân quản lý và khai thác, theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Chủ tịch giao Giao Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện việc bàn giao hệ thống cấp nước xã Thành Lợi đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống cấp nước nêu trên để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân khu vực.

P.L - Nguồn CV số:521/UBND-KTN

Các tin khác