Chủ Nhật, 19/11/2017 4:09:32 SA
Ngày 13/03/2017 08:17:16
Rà soát lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 480/BTTTT-BC, ngày 20/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng. Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo rà soát tình hình lắp đặt hộp thư tập trung tại các chung cư

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan rà soát về tình hình lắp đặt hộp thư tập trung tại các chung cư trên địa bàn tỉnh đúng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hộp thư tập trung tại chung cư, nhà cao tầng; từ đó làm cơ sở xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng.

          N.N.H

Các tin khác