Thứ Hai, 18/12/2017 11:38:24 CH
Ngày 13/03/2017 08:42:18
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 9/3/2017, Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

Trong 05 năm qua, công tác phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của học sinh, người dân, các cấp, ngành về phân luồng học sinh sau THCS được nâng lên. Bình quân trong 5 năm học qua, có 82,06% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào THPT (mục tiêu đến năm 2015 là 70%); vào giáo dục thường xuyên 7,65% (mục tiêu đến năm 2015 là 12%); giáo dục nghề nghiệp 3,8% (mục tiêu của đề án phân luồng 13%); luồng khác 6,49% (mục tiêu của đề án là 1,49%).

Kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời cho rằng việc thực hiện đề án phân luồng của tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới ông cũng đề nghị các ngành, các cấp và địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn đề án phân luồng và có ý kiến tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy chất lượng giáo dục nghề nghiệp làm thước đo khẳng định thương hiệu với phụ huynh, học sinh; nhà trường cần làm tốt công tác hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh….

                                                                                      MP

Các tin khác