Chủ Nhật, 17/12/2017 9:19:57 SA
Ngày 13/03/2017 10:26:14
Cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối, cung cấp Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật 2016) cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở nghiên cứu, cập nhật quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam vào cuối thế kỷ 21 cụ thể như sau:P.L - Nguồn CV số: 836/UBND-KTN

Các tin khác