Chủ Nhật, 19/11/2017 4:21:04 SA
Ngày 13/03/2017 10:50:41
Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 1
(Vinhlong.gov.vn) - Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng giai đoạn 1 với tổng số nhà ở được hỗ trợ là 4.934 căn, đạt tỷ lệ 100% so với số lượng thực tế cần hỗ trợ, trong đó: Xây dựng mới là 2.349 căn; Cải tạo, sửa chữa là 2.585 căn.

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện đề án do trung ương và địa phương đã bố trí thực hiện. Trong năm 2014, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho ngân sách tỉnh số tiền 81.306 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và ngân sách tỉnh đã bố trí 7.510 triệu đồng.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ theo quy định, các địa phương còn vận động sự ủng hộ bằng nhiều hình thức từ cộng đồng xã hội, gia đình, người thân với tổng số tiền quy đổi khoảng 38,2 tỷ đồng.

N.N.H

Các tin khác