Chủ Nhật, 17/12/2017 9:34:52 SA
Ngày 19/03/2017 15:38:50
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2017.

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung đã chỉ rõ tầm quan trọng và tính phức tạp của cuộc Tổng điều tra, vì thế phải tập trung theo dõi, quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 1672 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, nắm thật chắc Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh nhà của Ban Chỉ đạo tỉnh...., từ đó mới có thể chủ động, xây dựng thật tốt kế hoạch tổ chức chỉ đạo cụ thể cuộc Tổng điều tra cho ngành, địa phương theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, góp phần cùng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn.

Đối với Ban Chỉ đạo tỉnh, ông cũng đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chủ động quán triệt các chủ trương, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và rút ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2016, để có biện pháp tháo gỡ khó khăn và đạt được nhiều thành tựu tốt nhất trong thời gian tới.

Đây là lần thứ năm Vĩnh Long tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế, tuy qui mô có nhỏ hơn cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản nhưng tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Vì thế, Phó Chủ tịch Thường trực cũng đề nghị trong quá trình Tổng điều tra phải chia ra nhiều giai đoạn, nhiều khối để thu thập thông tin, thời gian chuần bị và tổ chức thực hiện khá dài. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ thu thập được những thông tin quan trọng, thiết thực và quí báu đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành và từng địa phương.

Theo kế hoạch, Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiếp tục điều tra để thu thập thêm các thông tin từ các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chi nhánh trực thuộc các loại hình doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trừ hộ nông, lâm, thủy sản), các đơn vị hành chính sự nghiệp từ tỉnh xuống đến huyện, xã/phường/thị trấn, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trong phạm vi toàn tỉnh và chia thành 2 giai đoạn điều tra: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1/3/2017 và Giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2017: Được tổ chức điều tra toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm, thủy sản và các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng…

                                                                                                N.N.H


Các tin khác