Thứ Tư, 24/01/2018 12:40:09 CH
Ngày 16/03/2017 08:15:08
Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao của Israel tại tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 15/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao của Israel tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Mục tiêu đề án là nghiên cứu về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao của đất nước Israel vào nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, làm tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới là phát triển các ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản; từng bước phát triển toàn diện về hiệu quả, năng suất, chất lượng của sản phẩm theo hướng công nghệ cao bằng các phương pháp công nghệ của Israel; giảm tỉ lệ lao động nông nghiệp trong nông thôn mới; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; tăng giá trị xuất khẩu của sản phẩm ra thị trường thế giới.

Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao của Israel tại tỉnh Vĩnh Long dự kiến chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao của Israel tại tỉnh Vĩnh Long; giai đoạn 2: xây dựng mô hình điển hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giai đoạn 3: thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Địa điểm thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

Dự kiến chi phí thực hiện đề án nghiên cứu khả thi khoảng 9.782 triệu đồng. Trong đó, Israel tài trợ khoảng 50% chi phí thực hiện, ngân sách tỉnh đối ứng phần chi phí còn lại.

H.N.H - Nguồn QĐ số: 488/QĐ-UBND 

Các tin khác