Chủ Nhật, 19/11/2017 4:11:05 SA
Ngày 16/03/2017 08:25:01
Kế hoạch diễn tập Phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn huyện Trà Ôn năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê duyệt Kế hoạch diễn tập Phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn huyện Trà Ôn năm 2017 tại huyện Trà Ôn, dự kiến Diễn tập diễn ra trong tháng 3/2017

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm tham mưu của các ngành và sự tham gia phối hợp của các đoàn thể từ huyện đến xã, ấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là phòng chống hạn xâm nhập mặn; cũng như kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ” ứng phó với biến đổi khí hậu nhất là tình hình hạn, xâm nhập mặn.

Thông qua diễn tập tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc về tác hại của thiên tai để chủ động đối phó, tích cực phòng chống, khắc phục khi thiên tai xảy ra và xử lý có hiệu quả các tình huống do hạn, xâm nhập mặn gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng thiệt hại về tài sản Nhà nước và nhân dân. Thực hành diễn tập nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng về huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần đảm bảo thông tin liên lạc, tổ chức chỉ huy điều hành theo phương châm "Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” các loại thiên tai thường xảy ra.

 H.N.H - Nguồn QĐ số: 437/QĐ-UBND

Các tin khác