Chủ Nhật, 19/11/2017 4:11:20 SA
Ngày 16/03/2017 08:29:02
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016 với sự chỉ đạo quyết liệt của các ngành, các cấp trong việc đấu tranh phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm về chất cấm trong chăn nuôi (chất Salbutamol và chất tạo màu Vat Yellow) đã đạt nhiều kết quả tốt – đã chấm dứt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên phạm vi cả nước. Bộ xác định năm 2017 được tiếp tục chọn là “Năm an toàn thực phẩm” và tổ chức thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/01/2017 phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và Quyết định số 266/QĐ-BNN-TTr ngày 07/02/2017 phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

H.N.H - Nguồn CV số: 834/QĐ-UBND

Các tin khác