Ngày 19/03/2017 15:26:11
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 02/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh nh: thường xuyên tổ chức các đợt tiêu độc, khử trùng tại khu vực chăn nuôi, các chợ gia cầm sống; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm; chủ động giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh cúm gia cầm tại các tỉnh đã xảy ra dịch, cũng như có biện pháp sẵn sàng ứng phó hiệu quả nếu có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh;

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nhất là tại các chợ đầu mối.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình dịch cúm gia cầm tại các tỉnh đã xảy ra bệnh, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức điều trị kịp thời khi phát hiện có người mắc cúm (A/H5N1, A/H7N9...).

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh gia cầm có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng; các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm; các yếu tố nguy cơ của việc sử dụng gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm.

Các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với các sở, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn phụ trách…

H.N.H- Nguồn CV số: 719/UBND-KTN