Ngày 19/03/2017 16:49:23
Tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2017 - 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Theo đó, các thí sinh sẽ thi bắt buộc 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Năm học 2016 - 2017 tiếp tục tuyển 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên, học nghề hoặc tham gia lao động.

Học sinh được chọn 1 trường THPT nguyện vọng 1 và được đăng ký 1 trường THPT nguyện vọng 2. Trường THPT chỉ tuyển nguyện vọng 2 khi xét tuyển ở nguyện vọng 1 chưa đủ chỉ tiêu. Nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, danh sách học sinh không trúng tuyển sẽ được chuyển sang xét tuyển vào trường nguyện vọng 2 nếu trường nguyện vọng 2 đó tuyển chưa đủ chỉ tiêu.

Những học sinh không trúng tuyển cả 02 nguyện vọng được chọn trung tâm giáo dục thường xuyên thuận tiện nhất hoặc trường THPT có hệ giáo dục thường xuyên để đăng ký học không phải xét tuyển. Ngày thi từ  ngày 01-02/6/2017.   

Đối với Trường Năng khiếu thể dục thể thao, sẽ tuyển sinh 1 lớp 10 với 24 học viên, là những học sinh lớp 9 đang học tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao. Học sinh sẽ dự thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thời gian thi diễn ra như lớp 10 phổ thông                                                                                                       

MP