Thứ Bảy, 24/08/2019 3:14:39 CH
Ngày 20/03/2017 09:58:15
Đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch thì cuộc đối thoại sẽ được diễn ra trong một buổi, bắt đầu lúc  07g30 ngày 31/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh.

Buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt, chia sẻ và có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật; Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương Đài phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với các nội dung chưa được xử lý trực tiếp tại buổi đối thoại, tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ cho doanh nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện 10 ngày sau buổi đối thoại.

          N.N.H

Các tin khác