Thứ Bảy, 24/08/2019 3:10:33 CH
Ngày 20/03/2017 09:59:01
Thông báo treo cờ Tổ quốc cổ động cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu, khóm; thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Thông báo treo cờ Tổ quốc tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu, khóm; thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thuộc địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/3/2017 đến hết ngày 19/3/2017, để tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu, khóm; thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019. Tổ chức kiểm tra và chỉ đạo thay mới cờ Tổ quốc, tránh treo cờ quá cũ, bị nếp nhăn nhiều hoặc bị rách.

Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc đảm bảo đúng quy định tại cơ quan, đơn vị.

Ngọc Lan - Nguồn TB số 20/TB-UBND

Các tin khác