Chủ Nhật, 17/12/2017 9:22:20 SA
Ngày 30/03/2017 09:26:41
Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên công tác xã hội làm việc trong các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tại cộng đồng, có làm việc trực tiếp với đối tượng trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Theo đó, yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: cần, kiệm, liêm, chính, không được lạm dụng các mối quan hệ với đối tượng để vụ lợi cá nhân; xác định rõ ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp; Tâm huyết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong việc; Kiên nhẫn, thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm đối với đối tượng; Đặt lợi ích của đối tượng là quan trọng nhất; Chịu trách nhiệm về các hoạt động nghề nghiệp của mình; Giữ gìn sự đoàn kết với các đồng nghiệp; không lợi dụng, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng nghiệp; Chăm sóc bản thân và xây dựng hình ảnh phù hợp để đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ tốt 13 nội dung kỷ luật nghề nghiệp.

Thanh Bình- Nguồn TT số: 01/2017/TT-BLĐTBXH

Các tin khác