Chủ Nhật, 17/12/2017 9:28:24 SA
Ngày 30/03/2017 09:31:33
Quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VHVL) trình độ đại học.

Theo đó, cơ sở đào tạo chỉ được tuyển sinh đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ; đã công bố công khai thông báo tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu.

Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành; Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh; Chương trình đào tạo có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy, được tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ, người học có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy; Đầu khóa học, cơ sở đào tạo phải thông báo cho người học về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học; Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

Thanh Bình- Nguồn TT số: 06/2017/TT-BGDĐT

Các tin khác