Chủ Nhật, 17/12/2017 9:27:44 SA
Ngày 27/03/2017 00:22:42
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 20/3/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Đến dự có ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, công tác TĐKT đã được nghiên cứu, đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, tổ chức thi đua có nề nếp và phù hợp với tình hình thực tế, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị; các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được thực hiện vượt và đạt so với kế hoạch năm. Phong trào thi đua luôn được quan tâm và gắn liền với khen thưởng từ đó động viên khích lệ tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng hăng hái tham gia các phong trào thi đua đã phát động. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan làm công tác TĐKT với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Theo đó, trong năm 2016, khen thưởng cấp Trung ương có 36 huân chương các loại; 15 cờ thi đua Chính phủ; 116 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 33 huyện, xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 13 trường hợp truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng; 11 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ theo chuyên đề, đột xuất. UBND tỉnh khen thưởng thành tích thường xuyên, chuyên đề, đột xuất 7.123 trường hợp cho 1.990 tập thể và 5.133 cá nhân.

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý trong thời gian tơi công tác TĐKT cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục tính hình thức, nể nang, đảm bảo công bằng trong TĐKT. Đồng thời, cần chú trọng khen thưởng, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả cao.


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 56 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2016. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước; nội dung thi đua phải hướng vào nội dung trọng tâm, những việc khó, những khâu mang tính đột phá, khắc phục những biểu hiện phô trương, bệnh thành tích nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững và thực sự mang lại hiệu quả; TĐKT phải đúng người, đúng việc, tránh việc khen tràn lan, không mang lại hiệu quả cao; tổ chức phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phấn đấu đến cuối năm 2017 có 39 xã được công nhận xã nông thôn mới; tập trung cải cách hành chính nhà nước, xem cải cách hành chính là khâu đột phá của năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước công khai, minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân; các cụm khối thi đua cần quan tâm tiếp tục phát động các phong trào thi đua thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 56 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2016. Đồng thời tặng Bằng khen cho 69 tập thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2016.

N.H

Các tin khác