Chủ Nhật, 17/12/2017 9:28:36 SA
Ngày 28/03/2017 08:40:00
Vĩnh Long: Kế hoạch tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 -2017

Năm nay là năm thứ nhất thực hiện Quy chế THPT quốc gia trên cơ sở có thay đổi cơ bản về tổ chức Hội đồng thi, môn thi, bài thi, hình thức thi các môn ..., Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục tham gia kỳ thi, thực hiện Quy chế thi theo đúng hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức các điểm thi

Từ 01/3/2007: Các cơ sở giáo dục triển khai và hướng dẫn học sinh thực hiện phiếu đăng ký dự thi.

Từ ngày 01/4/2017 đến 30/4/2017: các cơ sở giáo dục triển khai nhận hồ sơ, duyệt hồ sơ và nhập dữ liệu đăng ký dự thi vào phần mềm online của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh đang học và thí sinh tự do.  

Hiệu trưởng THPT, Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX là người chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, nhận hồ sơ, duyệt điều kiện dự thi, nhập liệu của các hồ sơ nộp tại đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra công tác nhận hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu vào phần mềm của các đơn vị.

Thí sinh đang học lớp 12 nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục đang học. Thí sinh tự do hệ GDPT nộp hồ sơ tại các trường THPT,  thí sinh tự do hệ GDTX và thí sinh tự do đã tốt nghiệp, thì lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng nộp hồ sơ tại trường THPT Vĩnh Long

Các điểm thi sẽ đặt tại 23 điểm trường là các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh theo hướng liên trường, một số điểm thi sẽ tổ chức cho học sinh của 1 trường do khoảng cách địa lý.

Hội đồng thi sẽ đặt tại  23 điểm trường THPT. Các trường được chọn để đặt điểm coi thi sẽ được khảo sát về cơ sở vật chất, tình hình an ninh, trật tự và  được sửa chữa để đảm bảo điều kiện làm việc cho các Điểm thi.

                                                                                      MP

Các tin khác