Thứ Ba, 19/12/2017 3:19:03 SA
Ngày 24/03/2017 08:54:38
Trên 2,7 tỷ đồng triển khai Chương trình dự án hỗ trợ giáo dục năm 2017 do tổ chức Room To Read (Hoa Kỳ) tài trợ
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp nhận trên 2,7 tỷ đồng do tổ chức Room To Read (Hoa Kỳ) tài trợ để thực hiện các chương trình dự án trong năm 2017.

Chương trình hỗ trợ giáo dục 2017 gồm các nội dung cụ thể như sau: Chương trình thư viện; Chương trình xuất bản sách;  Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh (thực hiện tại 67 trường Trung học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh và 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Trà Ôn).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án tài trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Phạm Ngọc Trường- Nguồn CV số: 1024/UBND-NVKTĐN

Các tin khác