Chủ Nhật, 17/12/2017 9:28:11 SA
Ngày 28/03/2017 09:07:25
Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp ngày càng phong phú, đa dạng
(Vinhlong.gov.vn) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ năm 2012 đến năm 2016, phong trào thi đua trong các doanh nghiệp đã phát huy tính sáng tạo, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến và thực sự đem lại hiệu quả trong việc nâng cao năng suất lao động, sự phát triển sản xuất kinh doanh, tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Phong trào thi đua nộp ngân sách đã được các doanh nghiệp ký kết giao ước thi đua hằng năm đã tích cực cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, nhiều doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào thi đua: "Sản xuất, kinh doanh giỏi", "Lao động giỏi", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"… đã được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, tích cực chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường mở rộng sản xuất, góp phần duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất và xuất khẩu…Ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã phát động các phong trào thi đua xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, trang Web nhằm nâng cao thương hiệu của công ty trên thị trường. Có thể nói phong trào kinh doanh giỏi có nhiều khởi sắc, hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi nổi, hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

Thanh Bình

Các tin khác