Ngày 30/03/2017 17:17:10
Họp mặt Kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 27/3/2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp mặt lần thứ I Kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam (25/3). Đến dự có ông Nguyễn Văn Hồi- Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là ngày “Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam” với mục đích nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH, ghi nhận vai trò đóng góp của người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, nghề CTXH đã đồng hành cùng với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; những người làm CTXH đã và đang theo sát, đóng góp rất lớn vào việc triển khai, thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, thúc đẩy xây dựng xã hội hài hòa và hạnh phúc cho tất cả mọi người

Tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, nghề CTXH đã có những đóng góp to lớn  vào thành công của chính sách an sinh xã hội, góp phần quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Các mục tiêu, kết quả quan trọng về giảm nghèo, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề, tạo việc làm, bảo trợ xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…mà tỉnh đạt được trong thời gian qua có công sức, sự đóng góp rất lớn của những người tham gia công tác, làm việc trong lĩnh vực nghề CTXH. Đây là những người đầy tâm huyết, nhiệt tình, không ngại khó khăn, gian khổ, bằng cái tâm của mình đã vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn của nghề để thực hiện, áp dụng các chính sách, biện pháp cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội có hiệu quả


Ảnh: Ông Nguyễn Văn Hồi- Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác an sinh xã hội tại Vĩnh Long giai đoạn 2011-2016

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có những thành tích, với cái tâm trong sáng đã cống hiến hết mình cho công tác trợ giúp xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển và hội nhập với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, lĩnh vực CTXH cũng như nghề CTXH trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo để phát triển lên tầm cao hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội; tiếp tục có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội nói riêng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh nhà

Vì thế, ông lưu ý, trong thời gian tới các sở, ngành cần tăng cường đa dạng hóa các hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của nghề CTXH; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng; phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ CTXH, trợ giúp xã hội để phục vụ ngày càng tốt hơn cho cộng đồng và các đối tượng; quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các lĩnh vực trợ giúp xã hội tại tỉnh nhà.

Dịp này, có 12 tập thể và 30 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác an sinh xã hội tại Vĩnh Long giai đoạn 2011-2016 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

N.H