Chủ Nhật, 17/12/2017 9:27:58 SA
Ngày 30/03/2017 08:47:06
Phát động phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin
(Vinhlong.gov.vn) - Nhằm phát huy các thành quả về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, bám sát các định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Thông tin – Truyền thông và UBND tỉnh phát động. Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin với các nội dung như sau:

Tiếp tục vận hành và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo về chất lượng đường truyền, phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng môi trường pháp lý, các quy định phục vụ việc quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực; xây dựng các phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách hành chính. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cách sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 đã cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng; Triển khai hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh;  Nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn thông tin.

Thanh Bình

Các tin khác