Thứ Ba, 19/12/2017 3:18:35 SA
Ngày 30/03/2017 08:42:22
Đã cơ bản thu hoạch xong vụ Đông Xuân 2016 - 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I/2017, nắng nóng, tình hình xâm mặn và mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển tương đối khá.

Đã thu hoạch 54.634 ha/ 58.988 ha lúa vụ đông xuân 2016 - 2017 với năng suất ước đạt 6,24 tấn/ha,giảm 1,79%; sản lượng thu hoạch đạt 370 nghìn tấn, giảm 5,26% so với cùng vụ năm trước. Giá lúa Đông Xuân (lúa tươi) tăng hơn 3% so cùng kỳ, giá thành sản xuất ở mức 3.646 đ/kg, bình quân lợi nhuận thu được trên mỗi ha khoảng 5-6 triệu đồng. Đến nay diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống 19.718 ha.

Màu Đông Xuân 2016-2017 xuống giống được 21.790,3 ha, giảm 0,8% so cùng vụ năm trước, trong đó diện tích màu xuống ruộng: 13.413 ha, chiếm 61,6%. Ước sản lượng màu Đông Xuân 2016-2017 được 442.258 tấn, giảm 1,7% so cùng vụ năm trước.

Ước diện tích trồng mới cây lâu năm 323 ha, trong đó trồng cam sành trên diện tích đất lúa 303,8 ha, nâng nâng diện tích trồng cây lâu năm toàn tỉnh lên 52.170 ha. Diện tích cho sản phẩm 43.200 ha, chiếm 82,8% diện tích cây lâu năm. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong quý I đạt 162.000 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng cây ăn trái các loại đạt 125.845 tấn, tăng 3,3%.

Ước trong quí I/2017, đàn heo của tỉnh có 362.000 con, đàn bò 90.000 con, đàn gia cầm 7,933 triệu con. So với cùng thời điểm năm trước, đàn heo tăng 0,5%; đàn bò tăng 23,7%; đàn gia cầm tăng 4,6%. So với thời điểm 1/10/2016, đàn heo giảm 2,6%; đàn bò giảm 1,8%; đàn gia cầm giảm 0,6%. Toàn tỉnh có 123 trang trại chăn nuôi, tăng 2,5% so cùng kỳ, trong đó 49 trang trại nuôi heo, 71 trang trại nuôi gà, 03 trang trại nuôi vịt; 744 gia trại chăn nuôi, trong đó 142 trại heo; 78 trại gà; 524 trại vịt.

Diện tích mặt nước sử dụng nuôi cá tra thâm canh 458,2 ha, tăng 14,2 ha so với cùng kỳ; trong đó diện tích đang thả nuôi 220,6 ha, giảm 39,1 ha; chuẩn bị thả nuôi 137,5 ha; tăng 38,1 ha; chuyển sang nuôi các đối tượng khác 18,7 ha; tăng 4,2 ha; treo ao 81,4 ha, tăng 11 ha. Tuy giá cá tra đang ở mức cao nhưng do tâm lý sợ thua lỗ nên người nuôi vẫn còn dè dặt, ngại thả nuôi vụ mới làm cho diện tích đang thả nuôi giảm và diện tích treo ao tăng so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 1.260 lồng bè nuôi cá (49 bè và 1.211 lồng) với tổng thể tích 214.446 m3, tăng 217 chiếc (219 lồng và giảm 2 bè) và tổng thể tích lồng bè giảm 20.280 m3 so với cùng kỳ; trong đó hiện đang thả nuôi 947 chiếc, tăng 148 chiếc.

Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong quý 29.128 tấn, tăng 0,93% so với cùng kỳ, trong đó, thủy sản nuôi trồng 27.476 tấn, tăng 0,98%; riêng cá tra nuôi thâm canh đạt 19.981 tấn, tăng 1,6%. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó phát triển mô hình nuôi các loại thủy sản có giá trị cao với diện tích 37.33 ha, sản lượng ước đạt 126 tấn, gồm các loại: tôm càng xanh; cá chép giòn; cá hô; cá trê; cá lóc; lươn; baba; ếch...

Nguyễn Nguyên

Các tin khác