Thứ Ba, 19/12/2017 3:18:20 SA
Ngày 30/03/2017 08:40:24
Khoan giếng phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương khoan giếng phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương khoan, sử dụng 01 giếng nước dưới đất, vị trí giếng khoan tại Trạm cấp nước xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, công suất khai thác của giếng 20 m3/h, để phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn tại huyện Trà Ôn năm 2017. Đơn vị khoan giếng và đơn vị sử dụng giếng khoan phải đảm bảo về điều kiện năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, các quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT, ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định pháp luật về tài nguyên nước có liên quan. Chủ tịch giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện chủ trương nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

P.L - Nguồn CV số: 1133/UBND-KTN

Các tin khác