Thứ Ba, 19/12/2017 3:17:21 SA
Ngày 30/03/2017 08:44:33
Gia hạn thời hạn hoàn thành dự án điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương gia hạn thời hạn hoàn thành dự án "Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” đến hết tháng 9/2017, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, việc gia hạn thời hạn hoàn thành dự án này xuất phát từ thực tế là thời điểm thi công tại thực địa đúng vào lúc đỉnh lũ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng nên đã ảnh hưởng lớn tiến độ thực hiện của toàn dự án. Đồng thời, ngày 29/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó các nội dung liên quan đến quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có một số điểm mới so với quy định trước đây là UBND cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Trường hợp khoáng sản đưa vào quy hoạch có diện tích phân bố trên địa bàn giáp ranh từ hai tỉnh, thành phố trở lên phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của UBND tỉnh, thành phố thuộc địa bàn giáp ranh...

P.L - Nguồn CV số: 1134/UBND-KTN

Các tin khác